Soms moet je afstand nemen om dichterbij de oplossing te komen

Arjenne Daams

Herken je deze uitdagingen en vragen?

 • De fusie van onze ziekenhuizen is technisch rond, maar hoe krijg ik het intern op orde? Hoe zorg ik dat afdelingen samengaan zonder aan kwaliteit in te boeten?
 • Binnen onze maatschap gaat veel tijd zitten in afstemming en gedoe. Dat gaat ten koste van het werkplezier en effectiviteit. Hoe kunnen we fijner samenwerken en tot een gezamenlijke ambitie en werkwijze komen?
 • De vraagstukken waar we voor staan en de externe wereld vragen een andere aansturing en organisatie inrichting. Hoe vliegen we dat aan?
 • Hoe maken we een strategisch plan waar managers en medewerkers mede eigenaar van zijn. Hoe kunnen we meer focus krijgen en de vaart erin houden om onze doelen te realiseren?
 • We hebben een vacature bestuurssecretaris en hebben tegelijkertijd een of meerdere dossiers waar we iets mee willen. Wat kan jij daarin betekenen als interim?  

Herkenbaar? Dan ben je op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte interim en verandermanager in de zorg. Daarin beteken ik graag iets voor je.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Ik help je bij vraagstukken op het gebied van:

Strategie en implementatie

 • Samen met bestuur, professionals, management en stakeholders ontwikkelen van een strategisch plan. Door co-creatie en actieve participatie van alle betrokkenen. Hierdoor verbinden mensen zich aan de uitvoering van het plan. 
 • Onderzoek en advies over de strategische koers van een organisatie bij een bestuurlijke crisis.

Organisatieontwikkeling

 • Evalueren van de bestaande besturingsfilosofie en organisatie-inrichting en het doen van verbeteringen.
 • Plannen ontwikkelen voor een nieuwe organisatie-inrichting, bijvoorbeeld na fusie.
 • Het optimaliseren van zelforganiserende teams in onder andere de GGZ.
 • Reorganisatieplan voor een  VVT organisatie

Samenwerking binnen en tussen organisaties en fusies

 • Leiding geven aan het fusieproces tussen ziekenhuizen en de daarop volgende integratie.
 • Samenwerking tussen ziekenhuizen in coöperatieverband.
 • Samenwerking in de GGZ. 
 • Samenwerking en fusies van maatschappen.

Rollen en functies

Voor een veranderopdracht kan ik de volgende rollen en functies vervullen:

 • Programmamanager / – directeur
 • Bestuurssecretaris a.i.
 • Manager/directeur a.i.

Over Arjenne

Een rode draad in mijn loopbaan is vernieuwing en samenwerking tussen mensen en organisaties. Altijd vanuit het oogpunt van de cliënt/patiënt en van de medewerker. In mijn werk krijg ik energie van vernieuwen, ontwikkelen en samenwerken. Met een sterke focus op zowel de zorg als de bedrijfsvoering.

Mijn ervaring is dat niet alleen een doordachte en gedragen visie belangrijk is, maar dat concrete werkbare plannen een gunstig effect hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verbinden en verbeteren
Ik heb ruime ervaring in de zorg met strategische, organisatorische en veranderkundige vraagstukken en met samenwerking tussen organisaties. Verbinden van mensen, afdelingen en organisaties om de zorg nog beter te maken is voor mij een belangrijke drijfveer. Mensen in de organisatie in staat stellen om zelf successen te kunnen boeken.

Van analyse naar actie
Mijn toegevoegde waarde is dat ik vanuit alle invalshoeken en met oog voor de cliënt en de stakeholders tot een heldere en gedragen analyse en aanpak kom voor een vraagstuk.

Ik kan goed organiseren en de focus houden. Daarmee help ik de organisatie om tot heldere keuzes en acties te komen. Dat doe ik door ruimte te bieden aan anderen om hun kennis en ervaring in te brengen en zich verder te ontwikkelen.

Hiervoor heb ik geen blauwdruk maar ik sluit aan bij wat passend is om de organisatie verder te brengen. Ik houd de dynamiek erin om ervoor te zorgen dat de beoogde doelen gerealiseerd worden met daarnaast aandacht voor de dagelijkse gang van zaken.

Dat noem ik: veranderen met zorg

Contact

Laten we kennismaken om te kijken of ik iets voor jouw organisatie kan betekenen. Mail, bel of vul onderstaand formulier in.

e-mail:
telefoon: 06 – 21 87 69 49